Dostosowanie zasobu Śląskiej Biblioteki Cyfrowej do rozszerzonego dostępu internetowego – RID

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.

O Projekcie


Środki z EFRR: 1 382 069,99 zł

 

Wartość projektu: 1 641 598,19 zł

 

Projekt „RID” umożliwi szeroki, publiczny i bezpłatny dostęp do literatury naukowej, fachowej i pięknej, oprócz tego realizacja projektu pozwoli rozwiązać wiele problemów z jakimi borykają się na co dzień użytkownicy informacji. Wśród nich: brak specjalistycznego oprogramowania ułatwiającego odczytywanie cyfrowego zbioru, brak możliwości udostępniania kolekcji cennych książek, zbiorów specjalnych. Dodatkowe finansowanie pozwoli także na zakup odpowiedniego wyposażenia sprzętowego i oprogramowania (serwerów posiadających odpowiednią moc obliczeniową oraz systemów pamięci masowych z dużym obszarem pamięci). Generalnie nastąpi wzrost poziomu dostępności do ŚBC przez uzyskanie łatwego logowania do zasobu.

Dostosowanie zasobu Śląskiej Biblioteki Cyfrowej do rozszerzonego dostępu internetowego - RID to projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego, Priorytet II - Społeczeństwo informacyjne, Działanie 2.2 - Rozwój elektronicznych usług publicznych.

 

 

Miejsce realizacji projektu to Biblioteka Uniwersytetu Śląskiego, która posiada duże doświadczenie w upowszechnianiu elektronicznych źródeł informacji w sieci internetowej. Od 29 maja 2007 roku. Biblioteka Uniwersytetu Śląskiego funkcjonuje jako centrum informacyjne dla regionu. Zbiory w wersji drukowanej i elektronicznej udostępnia zarówno studentom, pracownikom naukowym uczelni oraz innym użytkownikom z regionu.

Projekt „RID” wraz z realizowanym już projektem „Centrum Informacji Naukowej i Biblioteka Akademicka” jest częścią planu stworzenia nowoczesnej biblioteki jako instytucji otwartej, powszechnie dostępnej, funkcjonalnej, spełniającej potrzeby studentów, naukowców i mieszkańców regionu. Zakończenie realizacji projektu 31 grudnia 2009 roku.