Dostosowanie zasobu Śląskiej Biblioteki Cyfrowej do rozszerzonego dostępu internetowego – RID

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.

Specyfikacja szablonu witryny


   

Szablon witryny projektu RID

  • Autor grafiki i dostosowania szablonu Rhuk Milkyway dla portalu Projektu RID: Aleksandra_E._Adamczyk. 
    Licencja dla grafiki :  CC-BY-SA 3.0 PL. 
    Nowy szablon zbudowany w oparciu o kod Andy'ego Millera.
    Licencja szablonu - dziedziczona : GNU GPL
  • Poprawki i dostosowanie do bieżącej wersji Joomla! - Leszek Gaj; emblematy na podstawie źródeł z RPO - Jadwiga Witek

 

 
GNU GPL

Rhuk Milkyway