Dostosowanie zasobu Śląskiej Biblioteki Cyfrowej do rozszerzonego dostępu internetowego – RID

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.

Etapy


22 grudnia 2009 r.

Finansowe zakończenie projektu.


18 grudnia 2009 r.

Rzeczowe zakończenie projektu.


11 grudnia 2009 r.

Zawarcie umowy dotyczącej nabycia oprogramowania Systemu Udźwiękowienia Bibliotek Cyfrowych z IVO Software Sp. z o.o. , Al. Zwycięstwa 96/98, 81-451 Gdynia.


2 grudnia 2009 r.

Zawarcie umowy z Instytutem Chemii Bioorganicznej PAN oraz z Poznańskim Centrum Superkomputerowo-Sieciowym, ul. Noskowskiego 12/14, 61-704 Poznań. Umowa dotyczy udzielenia licencji na korzystanie z oprogramowania dLibra.


11 sierpnia 2009 r.

Zawarcie umowy z Wykonawcą na zakup oprogramowania do wirtualizacji wraz ze wsparciem technicznym. Zgodnie z kryterium oceny ofert przedstawionym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia za najkorzystniejszą została uznana oferta Qumak-Sekom SA, Al. Jerozolimskie 94, 00-807 Warszawa.


20 lipca 2009 r.

Zawarcie umowy na dostawę skanera dokumentowego, skanerów książkowych, oraz terminali wraz z monitorami LCD z Bit Technologies Sp.J. - Piotr Tomczyk, Dariusz Biernat, Maciej Permus, ul. Uniwersytecka 4, 40-007 Katowice.


16 kwietnia 2009 r.

Zawarcie umowy w postępowaniu przeprowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę klastra serwerowego RISC z macierzami dyskowymi z SYGNITY Spółka Akcyjna , Aleje Jerozolimskie 180, 02-486 Warszawa.


24 grudnia 2008 r.

Podpisanie umowy o dofinansowanie projektu: "Dostosowanie Zasobu Śląskiej Biblioteki Cyfrowej do Rozszerzonego Dostepu Internetowego - RID".