Dostosowanie zasobu Śląskiej Biblioteki Cyfrowej do rozszerzonego dostępu internetowego – RID

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.

Cel projektu

 

 

Celem projektu jest zapewnienie szerokiego dostępu internetowego do uniwersyteckich zasobów Śląskiej Biblioteki Cyfrowej.

Śląska Biblioteka Cyfrowa to wspólne przedsięwzięcie Biblioteki Śląskiej i Uniwersytetu Śląskiego rozpoczęte 20 lipca 2006 r.