Dostosowanie zasobu Śląskiej Biblioteki Cyfrowej do rozszerzonego dostępu internetowego – RID

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.

ŚBC


Śląska Biblioteka Cyfrowa jest elektroniczną prezentacją kulturowego dziedzictwa Śląska w jego historycznej i współczesnej różnorodności, publikacji naukowego dorobku regionu, zasobów materiałów i dokumentów dla instytucji biznesu.

ŚBC jest włączona w krajowy system bibliotek cyfrowych, dzięki czemu za jej pośrednictwem można dotrzeć bezpośrednio do publikacji umieszczonych w innych regionalnych bibliotekach cyfrowych. Opisy publikacji ŚBC są indeksowane i dostępne przez globalne wyszukiwarki internetowe.

ŚBC to repozytorium dla społeczności regionu, kraju oraz świata to jest uczniów, studentów, środowiska naukowych, jak również zainteresowanych środowisk biznesu. Zasób Śląskiej Biblioteki Cyfrowej to jedyne  Polsce szerokie repozytorium cyfrowe. Publikacje do ŚBC oferują również osoby prywatne z własnych kolekcji, często są to rzadkie materiały- Silesiaki, których nie posiadają biblioteki.

ŚBC budowana jest przez 61 uczestników, w tym uczelnie wyższe regionu, biblioteki publiczne, jednostki i stowarzyszenia regionalne. Każdy z Uczestników ŚBC zachowuje prawa do cyfrowej publikacji i decyduje np. o okresie jej udostępniania.

Stan zasobu na dzień 6 października 2015 roku  173 770 publikacji, wykorzystanie od dnia 1 sierpnia 2006 roku  40 903 253 użytkowników.

W wyniku realizacji projektu osoby z dysfunkcją wzroku i ograniczeniami ruchowymi będą korzystały z zasobu bez ograniczeń. Architektoniczne bariery aktualnie zajmowanego przez Bibliotekę budynku nie będą stanowić przeszkody w dostępie do zbiorów.