Dostosowanie zasobu Śląskiej Biblioteki Cyfrowej do rozszerzonego dostępu internetowego – RID

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.

Rozwiązania technologiczne


Dostosowanie zasobu Śląskiej Biblioteki Cyfrowej do rozszerzonego dostępu internetowego - RID / Andrzej Koziara, Małgorzata Waga //  EBIB, Elektron. Biul. Inf. Bibl. - 2009, nr 8

[cele projektu, koncepcja budowy systemu, technologia]

Pełny tekst - EBIB 8 (2009) [html]